30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w regulaminie konkursu do działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie profilaktyki raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór III.

 

Aktualna wersja wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajduje się tutaj

Wykaz zmian do uchwały znajduje się tutaj