30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w regulaminie konkursu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór VIII.

Archiwalne i aktualne wersje załączników znajdują się tutaj.

 

Wykaz zmian do uchwały znajduje się tutaj.