9 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5276/2018 zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole)  RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.