26 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.