14 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajudują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.