6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”.