4 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.