I etap konkursu tj. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego zakończył się 19 czerwca br.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie projektu znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.