5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”