5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2338/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 12]. W dokumencie zaktualizowano m.in. załącznik nr 3 w zakresie działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Dodatkowo w załączniku nr 6 ujednolicono nazwy programów zdrowotnych.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.