Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach poddziałań: 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych oraz działania 10.3 E-usługi publiczne.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.