Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 do działań:

    • 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
    • 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,
    • 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego,

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie oraz Regulamin (aktualna wersja znajdują się w zakładce O programie » Baza ekspertów oceniających projekty