13 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 3.2 Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”