13 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”