Weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych) zakończyliśmy 10 czerwca 2016r.

Weryfikację wymogów formalnych przeszły 23 złożone wnioski o dofinansowanie projektu i zostały przekazane do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.