14 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

„Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”