III etap konkursu tj. ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi zakończył się 8 marca br.

Dokonaliśmy oceny merytorycznej 1 projektu który został przekazany do IV etapu konkursu tj. negocjacji. Dofinansowanie projektu wynosi 1 924 263 PLN z czego EFS: 1 721 709 PLN natomiast BP: 202 554 PLN. Alokacja w ramach konkursu wynosi 4 356 174 PLN w tym EFS: 3 897 630 PLN i BP: 458 544,00 PLN.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.