24 stycznia 2018 r. zakończył się etap negocjacji w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  nabór II.

Do procedury negocjacyjnej zostały skierowane cztery wnioski o łącznej wartości dofinansowania 3 799 684,93 PLN, które otrzymały taką samą liczbę punktów (82 punkty na 86 możliwych do uzyskania). Z dostępnej alokacji pozostała więc kwota niewykorzystanych środków wynosząca 895 103,06 PLN, która nie pozwoliła na przeprowadzenie negocjacji czterech kolejnych projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów (78 punktów na 86 możliwych do zdobycia) o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 3 522 214,28 PLN.

Lista projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór II znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.