Na posiedzeniu 29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych do Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór II.

Archiwalne i aktualne wersje załączników znajdują się tutaj.

Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II znajduje się tutaj.