Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w I kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 1 z dnia 27 listopada 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

1.2 Infrastruktura B+R,

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi zdrowotne),

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej,

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.