18 grudnia 2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.