Zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III etap konkursu tj. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego zakończył się 11 grudnia br.

Ocenę merytoryczną przeszło 12 wniosków o dofinansowanie projektu. Wszystkie przekazano do IV etapu, tj. negocjacji, jednak z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z 4 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.