Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-11-30

W dniu 29 listopada 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 23 do 30 listopada 2017 r. wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu taboru kolejowego.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny projektu, tj. oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: