Komunikat dotyczący wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnej w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnej w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.