Skorzystaj z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim!

W naszych Punktach Informacyjnych:

  • ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich,
  • krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie,
  • udzielimy Ci wsparcia przy przygotowaniu projektu,
  • jeśli otrzymasz dotację, pomożemy w jej rozliczeniu.

Zanim skorzystasz z usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zobacz, czy podobne pytanie już się nie pojawiło w często zadawanych pytaniach.

Możesz również skorzystać z konsultacji specjalistycznych – na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. Jeśli chcesz umówić się na konsultację, wypełnij załączoną kartę diagnozy i prześlij na adres mailowy wybranego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Aby znaleźć Punkt Informacyjny wybierz właściwe dla siebie miasto – zgodnie z tą mapką.

Uwaga!

Informacje udzielone przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

 

 

 

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Za koordynacje Sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Usługi są świadczone przez Punkty Informacyjne w oparciu o Standardy Działania Punktów Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres:  monitoringpunktow@mr.gov.pl.