Poniżej zamieszczamy adresy miejsc w których również dowiesz się o możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Informacji i Promocji
ul. Krakowska 38,
45-075 Opole
e-mail: info@ocrg.opolskie.pl

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Trzepizur
tel.: 77 40 33 660, 48 77 40 33 661
e-mail: k.trzepizur@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Punkt Informacyjny o EFS
ul. Głogowska 25c, pokój nr 60, parter (przy wejściu głównym)
45-315 Opole

Osoby do kontaktu:
Urszula Pyka – Specjalista ds. Programów
Agnieszka Siczewska – Specjalista ds. Programów
tel: 77 44 16 754
e-mail: punktefs@wup.opole.pl
https://power-wupopole.praca.gov.pl/
https://rpo-wupopole.praca.gov.pl/
https://www.facebook.com/WUPwOPOLU
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
Plac Wolności 6
45-018 Opole
tel: 77 446 14 00
e-mail: biuro@ao.opole.pl
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Informacje nt. pomocy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Funduszy Europejskich
Zespół ds. Interregu
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole, pokój 816, VIII piętro
tel. 77  54 16 283, 77 54 16 275
e-mail: justyna.wojcik@opolskie.pl
https://pl.cz-pl.eu/
https://www.facebook.com/InterregOpolskie