Poniżej zamieszczamy adresy miejsc w których również dowiesz się o możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
info@ocrg.opolskie.pl
Osoba do kontaktu:
Marcin Kula
tel/faks: 77 40 33 661, 48 77 40 33 660
e-mail: m.kula@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Punkt Informacyjny o EFS
ul. Głogowska 25c, pokój nr 14
45-315 Opole
Osoby do kontaktu:
Urszula Pyka – Specjalista ds. Programów
Agnieszka Siczewska – Specjalista ds. Programów
tel: 77 44 16 754
tel./faks: 77 44 16 599
e-mail: punktefs@wup.opole.pl
http://www.pokl.opole.pl/
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
(budynek Błękitna Wstęga – wejście od strony ul. Sosnkowskiego)
tel: 77 54 17 931
faks: 77 44 59 612
e-mail: biuro@ao.opole.pl
http://www.aglomeracja-opolska.pl/
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Informacje nt. pomocy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)
tel. 77  54 16 283, 77 54 16 275
p.mazur@opolskie.pl