Poznaj projekty

Poznaj projekty

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów FEO 2021-2027. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Lista_projektow_FEO_2021_2027 – stan na 01.07.2024 (xlsx  78 KB)

Obowiązuje od:  1 lipca 2024 r.