Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach od  11 sierpnia do 2 września 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020 za 2019 r. oraz aktualizacji kryteriów dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

W okresie konsultacyjnym wpłynęły uwagi z Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Zdrowia, które uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentów. Wpłynęło 36 ważnych kart do głosowania na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 2 września br. uchwały Nr 264/2020 i 265/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały zatwierdzone.

Uchwała nr 264/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 264/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Uchwała nr 265/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista uczestników procedury obiegowej – sprawozdanie roczne za 2019_9.4 sierpień/wrzesień 2020 r.