Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2019

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2019

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 3 – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 3.1 – dokument stworzony na potrzeby Komitetu Sterującego, zawierający opis konkursów, których zapisy uległy zmianie.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 2 – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 2.1 – dokument stworzony na potrzeby Komitetu Sterującego, zawierający opis konkursów, których zapisy uległy zmianie.

Plan działań w sektorze zdrowia na 2019 rok wersja nr 1