Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2019

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2019

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 5 – autokorekta – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Wykaz zmian do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 5 – autokorekta

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 5 – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Wykaz zmian do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 5

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 4 – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Wykaz zmian do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 4

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 3 – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 3.1 – dokument stworzony na potrzeby Komitetu Sterującego, zawierający opis konkursów, których zapisy uległy zmianie.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 2 – tekst jednolity, zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji w 2019r.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 2.1 – dokument stworzony na potrzeby Komitetu Sterującego, zawierający opis konkursów, których zapisy uległy zmianie.

Plan działań w sektorze zdrowia na 2019 rok wersja nr 1