Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 13 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

Członkowie KM RPO WO 2014-2020 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie aktualizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020. W świetle braku uwag oraz większością głosów, Uchwała Nr 182/20158 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020, została przyjęta.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 57 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 182/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 182/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 182/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020