XX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

10 stycznia 2018 r. miało miejsce XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 157/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 157/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 157/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryterium środowiskowe dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 158/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 158/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 158/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – oś VII Konkurencyjny rynek pracy – działania 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 159/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 159/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 159/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4 wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 160/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD]Uchwała nr 160/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 160/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 161/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 161/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 161/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 162/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 162/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 162/2018 KM PRO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego