Archiwum Wytycznych programowych dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020

Archiwum Wytycznych programowych dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020

Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 wersja nr 2

Wykaz zmian Wytyczne programowe wersja nr 2

wersja obowiązująca od 6 lutego 2017 r. do 2 grudnia 2017 r.

Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 wersja nr 1 

wersja obowiązująca od 7 grudnia 2015 r. do 5 lutego 2017 r.