XIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

7 listopada 2016 r. miało miejsce XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 98/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 98/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w zakresie dla projektów wdrazanych przez instrumenty finansowe; poddziałenie 2.1.1 Nowe produkty i usługi; poddziałenie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie; działanie 3.3 Odnawialne źródła energii; działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Uchwała nr 99/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 99/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Uchwała nr 100/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 100/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 101/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 101/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek

Uchwała nr 102/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 102/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)