Formułka

Formułka

Za koordynacje Sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Usługi są świadczone przez Punkty Informacyjne w oparciu o Standardy Działania Punktów Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres:  monitoringpunktow@mfipr.gov.pl.