XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

25 maja 2016 r. miało miejsce XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono m.in. kolejną partię kryteriów wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 74/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 74/2016 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 75/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 76/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik I do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 77/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Informacja do uchwały nr 77/2016 KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 78/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 78/2016 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne

Uchwała nr 79/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 79/2016 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne (z wyłączeniem 7.1)

Uchwała nr 80/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 80/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 81/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 81/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 82/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 82/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – dotacje

Uchwała nr 83/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 83/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Uchwała nr 84/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 84/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 85/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 85/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych