Lista projektów wybranych do dofinansowania – I nabór do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020

29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1762/2016 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Spośród 50 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.

W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania