29 stycznia 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie przyjętego Planu Ewaluacji RPO WO 2014-2020.

Na spotkaniu podsumowano realizację dwuletniego projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i przedstawiono główne wnioski z przeprowadzonych badań i analiz. Zaprezentowane zostały również plany Jednostki Ewaluacyjnej na lata 2014-2020 i Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego na 2016 rok.

W ostatniej części spotkania przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Opolu zaprezentowali przegląd najnowszych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, w tym sytuację w zakresie działalności innowacyjnej w województwie opolskim (lata 2012 – 2014) i prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050.

Poniżej dostępny jest program oraz prezentacje ze spotkania:

DSC_0378 DSC_0375 DSC_0401 DSC_0387 DSC_0412 DSC_0407 DSC_0402 DSC_0397 DSC_0386 DSC_0414