23 lutego 2015 roku odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy.

W trakcie spotkania omówiono planowane badania i analizy związane z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, realizowane w ramach działalności Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego.

Poniżej znajdziesz program oraz materiały ze spotkania: