Usterka Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 w zakresie wydruku wniosków i projektów

Informujemy, ze w dniu 02.02.2016 r. wystąpiła usterka związana z usługą wydruku wniosków i projektów w Panelu Wnioskodawcy. Uniemożliwia ona wygenerowanie plików PDF wniosków oraz projektów. Pozostałe funkcjonalności działają prawidłowo.

Od chwili wystąpienia usterki trwają intensywne prace w celu jej usunięcia.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i związane z nią niedogodności.

Po usunięciu usterki zostaną Państwo niezwłocznie o tym fakcie poinformowani.


Informujemy, iż w dniu 03.02.2016 r. o godz. 13.00 usterka związana z usługą wydruku wniosków i projektów w Panelu Wnioskodawcy oraz w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 została naprawiona. Tym samym została przywrócona pełna funkcjonalność systemu.