Zmiana Regulaminu konkursu działania 2.4

W związku ze zmianą siedziby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zmianie uległ Regulamin konkursu dla I naboru wniosków w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020.

Poniżej zaktualizowana wersja dokumentu wraz z wykazem wprowadzonych zmian.

Regulamin konkursu dla I naboru wniosków w ramach działania 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020, wersja nr 2

regulamin_konkursu wersja 2 

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu

Prosimy o kontakt i składanie korekt wniosków zgodnie z nowym adresem.