Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów działania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020

Spotkania informacyjne odbędą się w terminie:

6 listopada 2015 r. o godz. 10:00

Miejsce spotkania:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, sala nr 5,  Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.

Spotkanie adresowane jest do pomiotów działających w obszarze edukacji ogólnej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o zapisy poprzez formularz elektroniczny [LINK]

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. wniosku   o dofinansowanie projektu, zagadnienia merytoryczne (m.in. rodzaje projektu) oraz generatora wniosków.

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu: 77/ 472 50 39, 77/403 41 79  bądź adresem mailowym: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl