Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Szkolenie organizowanie jest w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów planowanym w dniach od 10 do 18 listopada 2015 r. i odbędzie się  29.10.2015 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail: a.filiks@wup.opole.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.filiks@wup.opole.pl