28 czerwca 2024 r. zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 10.3 Europejska Inicjatywa Społeczna – Aglomeracja Opolska. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegółowy wykaz z projektem znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.