Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 maja 2024 r. o godz. 9:00 w Opolu, sala Orła Białego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja 2024 r. do godziny 14:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu. W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerami telefonów: 77/44 04 720, 77/44 04 721, 77/44 04 722 lub adresem e-mail: pife.opole@opolskie.pl.

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące naboru dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (usługi zdrowotne) FEO 2021-2027. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów dla działania 7.1 FEO 2021-2027.

Program spotkania

9:00–9:10     Powitanie uczestników, wprowadzenie do spotkania, kwestie
organizacyjne.

9:10–9:20     Krótka informacja o Zasadach równościowych i Karcie Praw Podstawowych 

9:20 – 11:00     Przedstawienie informacji dotyczących naboru dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (usługi zdrowotne) FEO 2021-2027

11:00 – 11:15 Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów

11:15–11.35    Pytania i odpowiedzi.

11:35–11:40    Podsumowanie spotkania i ewaluacja.

11:40–12.00    Konsultacje indywidualne.

 

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel. 77 44 04 720, 77 44 04 721,  77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl