Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 13:00 w Nysie, Pracownia Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 (wejście od strony Lewiatana).

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja 2024 r. do godziny 13:00. W tym dniu otrzymają Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie, a w przypadku pożyczek – przedstawiciel instytucji udzielającej wsparcia.


Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób z terenu województwa opolskiego, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

 

Program spotkania

13:00–13:10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne, przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

13:10–14:30  Przedstawienie informacji na temat dofinansowań (w formie dotacji i pożyczek) na rozpoczęcie działalności gospodarczej

od 14:30 Pytania, podsumowanie i ewaluacja spotkania, konsultacje indywidualne

 

Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 44 82 586, 77 44 89 963
e-mail: pife.nysa@opolskie.pl