Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 9:00 w Opolu, sala Orła Białego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja 2024 r. do godziny 13:00. W tym dniu otrzymają Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu, a w przypadku pożyczek – przedstawiciel instytucji udzielającej wsparcia.


Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób z terenu województwa opolskiego, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

 

Program spotkania

9:00–9:10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne, przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

9:10–10:30  Przedstawienie informacji na temat dofinansowań (w formie dotacji i pożyczek) na rozpoczęcie działalności gospodarczej

od 10:30 Pytania, podsumowanie i ewaluacja spotkania, konsultacje indywidualne

 

Organizator spotkania
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel. 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl