UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu  Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Umowy w zamówieniach publicznych – zasady konstrukcji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Celem cyklu szkoleń w zakresie zamówień publicznych w projektach UE jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z najistotniejszymi zagadnieniami z zakresu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę m. in. z zakresu zasad praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych, umiejętności tworzenia podstawowych dokumentów zamówienia.

Dzięki szkoleniu pt. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – ZASADY KONSTRUKCJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO każdy z uczestników zapozna się m.in. z:

  • specyfiką umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  • konstrukcją umowy i oznaczeniem stron;
  • terminem zawarcia umowy;
  • formami i sposobami zawarcia umowy;
  • właściwymi przepisami – stosowaniem Kodeksu cywilnego do umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  • okresem realizacji umowy;
  • specyfiką umowy na dostawę i usługi;
  • karami umownymi;
  • przesłankami zmiany umowy określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych;
  • zasadami odstąpienia od umowy, jej wygaśnięcia oraz nieważności.

Realizator szkolenia: „Kancelaria Doradcza PROGRESSIO Przemysław Kuderczak”

Prowadzący szkolenie: Przemysław Kuderczak

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w temacie zamówień publicznych. Ekspert/doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych) oraz czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował około 4000 h szkoleniowych, wykładowych oraz doradczych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 27 marca 2024 r. (środa) w godz. 9.00 – 14.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym na Ostrówku na sali konferencyjnej „Orła Białego” (ul. Piastowska 14, Opole).

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (limitowana liczba uczestników – maks. 50 osób).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl

tel.: 77 54 16 279; 77 54 16 237