UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu  Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Procedura zamówień publicznych – przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku.

Celem cyklu szkoleń w zakresie zamówień publicznych w projektach UE jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z najistotniejszymi zagadnieniami z zakresu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę m. in. z zakresu zasad praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych, umiejętności tworzenia podstawowych dokumentów zamówienia.

Dzięki szkoleniu pt. PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ KROK PO KROKU każdy z uczestników zapozna się m.in. z :

  • ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym m. in. zakresem stosowania ustawy, wyłączeniem jej stosowania, progami kwotowymi zamówień publicznych, planami postępowań;
  • planowaniem zamówień publicznych, w tym m. in. analizą potrzeb i wymagań, wstępną konsultacją rynkową, wariantami wykonania zamówienia, orientacyjną wartością zamówienia;
  • szacowaniem wartości zamówienia, w tym m. in. szacowaniem zamówienia dla dostaw i usług, na roboty budowlane; szacowaniem w prawie opcji;
  • kryteriami kwalifikacji wykonawców (warunkami przedmiotowymi i podmiotowymi, przesłankami wykluczenia z postępowań podstawowych i fakultatywnych);
  • Specyfikacją Warunków Zamówienia;
  • trybami udzielania zamówień o wartości powyżej i poniżej progów unijnych;
  • zakończeniem postępowań, w tym m. in. przesłanek odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Realizator szkolenia: „Kancelaria Doradcza PROGRESSIO Przemysław Kuderczak”

Prowadzący szkolenie: Przemysław Kuderczak

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w temacie zamówień publicznych. Ekspert/doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych) oraz czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował około 4000 h szkoleniowych, wykładowych oraz doradczych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 25 marca 2024 r. (poniedziałek) w godz. w godz. 9.00 – 14.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym na Ostrówku na sali konferencyjnej „Orła Białego” (ul. Piastowska 14, Opole).

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (limitowana liczba uczestników – maks. 50 osób).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl

tel.: 77 54 16 279; 77 54 16 237