24 stycznia 2024 r. odbyło się organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu trzecie spotkanie informacyjne z cyklu Europejskiej Akademii Przedszkolaka z rodzicami dzieci przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Zimnej Wódce (PSP Olszowa), które otrzymało wsparcie w ramach Funduszy Europejskich. Spotkanie dotyczyło prezentacji efektów i korzyści udzielonego wsparcia oraz nowych możliwości w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego.