17 stycznia 2024 r. odbyło się drugie spotkanie informacyjne z cyklu Europejskiej Akademii Przedszkolaka z rodzicami dzieci przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Oleśnie, które otrzymało wsparcie w ramach Funduszy Europejskich. Spotkanie dotyczyło prezentacji efektów i korzyści udzielonego wsparcia oraz nowych możliwości w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego.

Przedszkole otrzymało dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Dobre przedszkole-lepsza przyszłość”.

Wartość projektu: 1 214 155 zł

Formy wsparcia:

  • Zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych: matematyka na wesoło, spotkanie ze sztuką, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej i tańca, muzykoterapia,
  • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci 3-4 letnich, doposażenie gabinetu logopedycznego,
  • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów u dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenia ze współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wypalenia zawodowego, diagnoza
    i terapia pedagogiczna,
  • Wydłużenie czasu pracy przedszkola.